Obec Občov - oficiální webové stránky obce Občov

Územní plán

09 / 2019 - AKTUALIZACE ÚP PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU OBČOV

09 / 2019 - Výkres základního členění

09 / 2019 - Hlavní výkres

09 / 2019 - Výkres VPS

09 / 2019 - Výkres Infrastruktury

09 / 2019 - Výkres širších vztahů

09 / 2019 - Koordinační výkres

09 / 2019 - Výkres ZPF

09 / 2019 - Oznámení o vydání úplného digitálního znění

08 / 2019 - Opatření obecné povahy

01.04.2019 - ZKRÁCENÝ POSTUP POŘÍZENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBČOV

01.04.2019 - Výkres základního členění

01.04.2019 - Hlavní výkres

01.04.2019 - Výkres VPS 04

01.04.2019 - Výkres ZPF 04

01.04.2019 - Koordinační výkres 04